Kategorier
Scouting

Valborg 2020

Vårtal och eld i Presse är inställt!
I mer än 25 år har Onsala UV-scout firat Valborg i Presse.
Vi älskar att elda men bara scouter och ledare är över 50 personer. Och vi brukar välkomna många fler.
2020 firar vi Valborg på annat sätt. Inget vårtal och bara en liten eld. På en annan plats. I en annan kanal.