Föreningen

Onsala UV-scoutkår är en ideell förening.

Föreningen är ansluten till SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom).

ADRESS

Onsala UV-scout
c/o Andreas Hallman
Västra Moränvägen 17
439 32 Onsala

FÖRENINGENS PLUSGIROKONTO

155 144-9