Föreningen

Onsala UV-scoutkår är en ideell förening.

Föreningen är ansluten till SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom).